018-018/2021

opravilna številka zadeve

018-018/2021

naziv naročnika

Občina Gornja Radgona

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Lesnina MG oprema, d.d.

predmet javnega naročila

Nabava opreme za večnamensko športno dvorano ob OŠ Gornja Radgona

datum odstopa zadeve

01.02.2021