018-029/2021

opravilna številka zadeve

018-029/2021

naziv naročnika

ELES, d.o.o.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

ELMONT trgovina, inženiring in proizvodnja električnih naprav in napeljav d.o.o.

predmet javnega naročila

RTP Krško: Izvedba elektromontažnih, gradbeno obrtniških in jeklomontažnih del

datum odstopa zadeve

17.02.2021