018-013/2021

opravilna številka zadeve

018-013/2021

naziv naročnika

Občina Šempeter Vrtojba

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Komunala Nova Gorica, d.d.

predmet javnega naročila

Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov iz OŠV

datum odstopa zadeve

21.01.2021