018-006/2021

opravilna številka zadeve

018-006/2021

naziv naročnika

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

RRC, d.o.o.

predmet javnega naročila

Storitve projektiranja in programiranja spletne aplikacije Mednarodno zdravstveno zavarovanje za projekt EESSI - za sklop 1

datum odstopa zadeve

14.01.2021