018-005/2021

opravilna številka zadeve

018-005/2021

naziv naročnika

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

G4S, d.o.o.

predmet javnega naročila

Izvajanje storitev zasebnega varovanja v devetih sklopih

datum odstopa zadeve

08.01.2021