018-004/2021

opravilna številka zadeve

018-004/2021

naziv naročnika

DARS, Družba za avtceste v Republiki Sloveniji, d.d

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

EES SISTEMI, d.o.o.

predmet javnega naročila

Čiščenje poslovnih prostorov

datum odstopa zadeve

08.01.2021