018-003/2021

opravilna številka zadeve

018-003/2021

naziv naročnika

Komunala Trebnje, d.o.o.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

predmet javnega naročila

Izvajanje monitoringov in deratizacije za obdobje treh let, v sklopu 5

datum odstopa zadeve

06.01.2021