018-205/2020

opravilna številka zadeve

018-205/2020

naziv naročnika

Pošta Slovenije Maribor, d.o.o.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Mikrografija trgovina, d.o.o

predmet javnega naročila

Uporaba storitev elektronskega sistema za upravljanje z dokumenti (uporaba storitev eDMS)

datum odstopa zadeve

29.12.2020