018-204/2020

opravilna številka zadeve

018-204/2020

naziv naročnika

Ministrstvo za obrambo

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

IMP, d.d., Družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo

predmet javnega naročila

Ureditev hlajenja v objektih Slovenske vojske, pri katerem se upoštevajo okoljski vidik

datum odstopa zadeve

23.12.2020