018-203/2020

opravilna številka zadeve

018-203/2020

naziv naročnika

Univerzitetni klinični center Ljubljana

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Meditrina, d.o.o.

predmet javnega naročila

Nakup aparatov za avtotransfuzijo z vključenim vzdrževanjem in pripadajočim potrošnim materialom

datum odstopa zadeve

23.12.2020