018-196/2020

opravilna številka zadeve

018-196/2020

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

TRGOGRAD, trgovina in gradbeništvo, d.o.o. Litija v skupnem nastopu s partnerjem Komunalne gradnje, d.o.o.

predmet javnega naročila

Ureditev ceste R3 642/1147 Podpeč-Ig skozi Jezero

datum odstopa zadeve

04.12.2020