018-193/2020

opravilna številka zadeve

018-193/2020

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

SKANTEH podjetje za zastopanje, trgovino in inženeiring, d.o.o.

predmet javnega naročila

Dobava in namestitev avtoklavov v Lekarni UKC Ljubljana s pripadajočo opremo, vključno s projektiranjem, in 5 letnim preventivnim pogarancijskim vzdrževanjem in pregledi

datum odstopa zadeve

02.12.2020