018-191/2020

opravilna številka zadeve

018-191/2020

naziv naročnika

Univerzitetni klinični center Ljubljana

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d.

predmet javnega naročila

Storitev fiksne in mobilne telefonije ter prenosa podatkov

datum odstopa zadeve

24.11.2020