018-187/2020

opravilna številka zadeve

018-187/2020

naziv naročnika

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Pavlin proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o.

predmet javnega naročila

Pisarniški material, za sklop 4

datum odstopa zadeve

20.11.2020