018-186/2020

opravilna številka zadeve

018-186/2020

naziv naročnika

Univerzitetni klinični center Ljubljana

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Kemomed, d.o.o., svetovanje, trgovina in trženje

predmet javnega naročila

Nakup in vzdrževanje visokopretočnega genomskega sekvenatorja naslednje generacije (NSG) z vključenim potrošnim materialom

datum odstopa zadeve

19.11.2020