018-185/2020

opravilna številka zadeve

018-185/2020

naziv naročnika

DARS, d.d.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Gabrijel Polak s.p.

predmet javnega naročila

Sanacija meteorne kanalizacije na odseku AC A2/0072 in 0672 Bič-Trebnje V in prepusta Podsmreka na odseku AC A2/002 in 0622 Grosuplje-Ivančna Gorica

datum odstopa zadeve

18.11.2020