018-181/2020

opravilna številka zadeve

018-181/2020

naziv naročnika

ELES, d.o.o.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

1.) ELMONT trgovina, inženiring in proizvodnja električnih naprav in napeljav d.o.o. in 2.) Konzorcij KOLEKTOR IGIN d.o.o. in ELEKTRO NOVI SISTEMI d.o.o.

predmet javnega naročila

RTP Krško: Izvedba elektromontažnih, gradbeno obrtniških in jeklomontažnih del

datum odstopa zadeve

16.11.2020