018-180/2020

opravilna številka zadeve

018-180/2020

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

GARNOL d.o.o.

predmet javnega naročila

Projektiranje in gradnja projekta "PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE - ETAPA 1A"

datum odstopa zadeve

13.11.2020