018-179/2020

opravilna številka zadeve

018-179/2020

naziv naročnika

Mestna občina Kranj

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

LUKA PGT avtobusni prevozi d.o.o.

predmet javnega naročila

PREVOZ OSNOVNOŠOLSKIH OTROK V PŠ TRSTENIK IN PŠ GORIČE

datum odstopa zadeve

10.11.2020