018-176/2020

opravilna številka zadeve

018-176/2020

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

MEDICOP d.o.o.

predmet javnega naročila

DEFIBRILATORJI, v sklopu 1 in 2

datum odstopa zadeve

30.10.2020