018-173/2020

opravilna številka zadeve

018-173/2020

naziv naročnika

Znanstveno-raziskovalno središče Koper

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

MIKRO+POLO, d.o.o.

predmet javnega naročila

Nabava plinskega kromatografa s FID detektorjem in avtomatskim injektorjem in avtomatskim podajalnikom vzorcev za ZRS Koper

datum odstopa zadeve

28.10.2020