018-171/2020

opravilna številka zadeve

018-171/2020

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

GAAL gradnje d.o.o.

predmet javnega naročila

A-41/20; Rekonstrukcija ceste R3-686 odsek 1279 Žiče Dramlje (od Kartuzije do Straže na Gori) od km 8,300 do km 9,740.

datum odstopa zadeve

26.10.2020