018-170/2020

opravilna številka zadeve

018-170/2020

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

LIKO, d.d. Liboje in LOS CO, d.o.o

predmet javnega naročila

Dobava in postavitev varnostnih ograj na državnih cestah

datum odstopa zadeve

23.10.2020