018-167/2020

opravilna številka zadeve

018-167/2020

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

eŠola prenova in informatizacija poslovanja d.o.o.

predmet javnega naročila

Analiza, razvoj, vpeljava in vzdrževanje informacijskega sistema za projekt "Posodobitev organizacije vodenja in upravljanja s podatki v inovativnih učnih okoljih"

datum odstopa zadeve

21.10.2020