018-164/2020

opravilna številka zadeve

018-164/2020

naziv naročnika

Republika Slovenija, Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Lesnina MG Oprema, d.d. Ljubljana, ki v skupni prijavi nastopa kot vodilni partner in MB OPREMA, podjetje in inženiring, d.o.o.

predmet javnega naročila

Prenova Hotela Brdo z upoštevanjem okoljskih vidikov

datum odstopa zadeve

16.10.2020