018-162/2020

opravilna številka zadeve

018-162/2020

naziv naročnika

Občina Rače - Fram

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Cestno podjetje Ptuj d.d.

predmet javnega naročila

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE V POREČJU DRAVINJE OBČINA RAČE-FRAM

datum odstopa zadeve

14.10.2020