018-161/2020

opravilna številka zadeve

018-161/2020

naziv naročnika

Slovenske železnice d.o.o.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Telemach, širokopasovne komunikacije, d.o.o.

predmet javnega naročila

Storitve mobilne telefonije in storitve prenosa podatkov ter nakup mobilnih aparatov

datum odstopa zadeve

13.10.2020