018-158/2020

opravilna številka zadeve

018-158/2020

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

LINEAL biro za projektiranje, inženiring, storitve in gradbeništvo, d.o.o.

predmet javnega naročila

IZDELAVA STROKOVNIH PODLAG, OKOLJSKEGA POROČILA, DPN IN INVESTICIJSKE ZASNOVE ZA NADGRADNJO ŽELEZNIŠKE PROGE LJUBLJANA JESENICE D.M. V KORIDORJU OBSTOJEČE PROGE

datum odstopa zadeve

07.10.2020