018-157/2020

opravilna številka zadeve

018-157/2020

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

1.) TEAM7, d.o.o. in 2.) A KODA PLUS, d.o.o.

predmet javnega naročila

Dobava, montaža in zagon sistemov tehničnega varovanja v prostorih pravosodnih organov, v sklopu 1 in 2

datum odstopa zadeve

07.10.2020