018-156/2020

opravilna številka zadeve

018-156/2020

naziv naročnika

Gasilska zveza Slovenije

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Nograd d.o.o.

predmet javnega naročila

Sklenitev okvirnih sporazumov za izgradnjo vadbenih poligonov

datum odstopa zadeve

07.10.2020