018-155/2020

opravilna številka zadeve

018-155/2020

naziv naročnika

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

PROPLUS inženiring, projektiranje d.o.o.

predmet javnega naročila

Nadzor nad izgradnjo stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco - Faza 2

datum odstopa zadeve

01.10.2020