018-153/2020

opravilna številka zadeve

018-153/2020

naziv naročnika

Zdravstveni dom Piran

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

MEDICOP - specialna oprema d.o.o.

predmet javnega naročila

Nakup nujnega reševalnega vozila tip B

datum odstopa zadeve

28.09.2020