018-152/2020

opravilna številka zadeve

018-152/2020

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

GROUP 22 d.o.o.

predmet javnega naročila

DOBAVA ZAŠČITNIH OBRAZNIH MASK ZA UPRAVO REPUBLIKE SLOVENIJE ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ, v sklopu 2:"Dobava respiratornih obraznih mask FFP2"

datum odstopa zadeve

28.09.2020