018-151/2020

opravilna številka zadeve

018-151/2020

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

SPL d.d.

predmet javnega naročila

Okoljsko manj obremenjujoče upravljanje in vzdrževanje objektov ter vodenje servisiranja vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih, v sklopu 1

datum odstopa zadeve

28.09.2020