018-146/2020

opravilna številka zadeve

018-146/2020

naziv naročnika

Elektro Gorenjska, d.d.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

SES, storitve, inženiring, trgovina, d.o.o.

predmet javnega naročila

Dobava plastičnih NN kabelskih omaric - prostostoječih

datum odstopa zadeve

18.09.2020