018-145/2020

opravilna številka zadeve

018-145/2020

naziv naročnika

Dars, d.d.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

LOS Cestna oprema, trgovina in storitve, d.o.o.

predmet javnega naročila

Zamenjava varovalnih ograj na posameznih odsekih AC in HC; Sklop 1, Sklop 2

datum odstopa zadeve

18.09.2020