018-144/2020

opravilna številka zadeve

018-144/2020

naziv naročnika

Splošna bolnišnica Izola

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

CONMED družba za zastopanje, trgovino in storitve, d.o.o.

predmet javnega naročila

Sukcesivna dobava potrošnega materiala za sterilizacijo - ponovitev, v sklopu 10

datum odstopa zadeve

18.09.2020