018-154/2020

opravilna številka zadeve

018-154/2020

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

ARDOK DOO BEOGRAD

predmet javnega naročila

Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za izgradnjo infrastrukture in vzdrževanje digitalnega radijskega sistema državnih organov RS po standardu TETRA

datum odstopa zadeve

30.09.2020