018-139/2020

opravilna številka zadeve

018-139/2020

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Zarena AD

predmet javnega naročila

Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nabavo osebne varovalne opreme in razkužil za varovanje pred okužbami z nalezljivimi boleznimi

datum odstopa zadeve

04.09.2020