018-134/2020

opravilna številka zadeve

018-134/2020

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Mikrografija trgovina d.o.o.

predmet javnega naročila

Paletna hramba dokumentarnega gradiva

datum odstopa zadeve

14.08.2020