018-133/2020

opravilna številka zadeve

018-133/2020

naziv naročnika

CERO-DBK, Center za ravnanje z odpadki Dolenjske in Bele krajine, d.o.o., javno podjetje

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

VGP DRAVA Ptuj d.o.o.

predmet javnega naročila

IZGRADNJA OBJEKTA ZA MEHANSKO IN BIOLOŠKO OBDELAVO KOMUNALNIH ODPADKOV, S TEHNOLOŠKO OPREMO, ZUNANJO UREDITVIJO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO, V NOVEM MESTU

datum odstopa zadeve

14.08.2020