018-131/2020

opravilna številka zadeve

018-131/2020

naziv naročnika

Dars, d.d.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

GP KRK d. d.

predmet javnega naročila

Obnova voziščne konstrukcije na delih odsekov HC H3/0086 in 0686 LJ (Šmartinska-Tomačevo), H3/0088 in 0688 LJ (Tomačevo-Dunajska) in 0186 priključku LJ Črnuče (rondo Tomačevo)

datum odstopa zadeve

12.08.2020