018-129/2020

opravilna številka zadeve

018-129/2020

naziv naročnika

Univerzitetni klinični center Ljubljana

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Medicoengineerging, d.o.o.

predmet javnega naročila

Ureditev endoskopskih ambulant na KO za abdominalno kirurgijo kirurške klinike UKC Ljubljana, sklop 1: Adaptacija prostorov

datum odstopa zadeve

06.08.2020