018-128/2020

opravilna številka zadeve

018-128/2020

naziv naročnika

Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

RACI, d.o.o.

predmet javnega naročila

Obveznosti z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poročanjem za emisije snovi v zrak za območje sortirnice mešanih komunalnih odpadkov in kompostarne

datum odstopa zadeve

04.08.2020