018-127/2020

opravilna številka zadeve

018-127/2020

naziv naročnika

Gasilsko reševalni center Novo mesto

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

MF plus, d.o.o

predmet javnega naročila

Dobava gasilskega vozila za gašenje in reševanje

datum odstopa zadeve

04.08.2020