018-125/2020

opravilna številka zadeve

018-125/2020

naziv naročnika

DARS, Družba za avtceste v Republiki Sloveniji, d.d

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

SMART COM d.o.o. informacijski in komunikacijski sistemi, Iskratel, telekomunikacijski sistemi, d.o.o.,

predmet javnega naročila

Izvedba podatkovnega omrežja MPLS

datum odstopa zadeve

30.07.2020