018-124/2020

opravilna številka zadeve

018-124/2020

naziv naročnika

Splošna bolnišnica Novo mesto

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Siemens Healthcare, d.o.o.

predmet javnega naročila

Ureditev prostorov in oprema za novi digitalni magnetno resonančni sistem v Splošni bolnišnici Novo mesto

datum odstopa zadeve

30.07.2020