018-123/2020

opravilna številka zadeve

018-123/2020

naziv naročnika

Eles, d.o.o.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Korona inženiring, d.d.

predmet javnega naročila

Dobava in montaža regulacijske dušilke (VSR) za RTP Cirkovce v okviru implementacije kompenzacijskih naprav v EES-Sincro.Grid 2 faza

datum odstopa zadeve

29.07.2020