018-122/2020

opravilna številka zadeve

018-122/2020

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Lotrič Meroslovje, d.o.o.

predmet javnega naročila

Nakup, dobava in namestitev komparatorske tehtnice z zmogljivostjo 1 kg

datum odstopa zadeve

29.07.2020