018-120/2020

opravilna številka zadeve

018-120/2020

naziv naročnika

DARS, Družba za avtceste v Republiki Sloveniji, d.d

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Pomgrad, gradbeno podjetje, d.d.

predmet javnega naročila

Sanacija viaduktov VA0392 Kresnica -D in VA 0393-L na AC1/0031 in 0631 Šentilj-Pesnica

datum odstopa zadeve

27.07.2020